Kreston International


Myrdahl og Sveen er en del av det verdensomspennende Kreston International, som består av uavhengige revisjonsselskaper.
Kreston International ble opprettet for at internasjonale selskaper skulle kunne finne pålitelige revisjonsselskaper i de landene der de har virksomhet.

Hvert selskap som samarbeider i Kreston International er uavhengige av hverandre, og har dermed ansvar for eget arbeid, ansatte og kunder. Til tross for dette setter Kreston International betydelige krav til en høy standard for utførelse av arbeid og forpliktelse til god kundebehandling fra alle medlemmer.

For å sikre lokal kunnskap og forståelse av gjeldende selskapsrett, tradisjoner, tilstander og skattemessige konsekvenser, vil internasjonale oppgaver bli koordinert av det lokale Kreston selskapet i kundens hjemland.

Trykk på bildet til høyre, for å komme til Kreston International sin hovedside. Der kan du finne det lokale Kreston kontoret i det landet du vil drive forretninger. Du er velkommen hos alle kontorer i alle medlemslandene. Kontaktpartnere i hvert medlemsselskap vil med glede hjelpe med å komme opp med den beste løsningen for deg.