Velkommen til Myrdahl og Sveen
Myrdahl og Sveen tilbyr alle typer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. Myrdahl og Sveen fremstår i dag som en mellomstor aktør i bransjen. Revisjon er vårt hovedsatsingsområde og har vært vår viktigste tjeneste i over 25 år.

Myrdahl og Sveen har siden starten hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning og personlig kontakt.

Myrdahl og Sveen er medlem av Den norske Revisorforening. Vi har betydelig erfaring med internasjonale kunder og vi samarbeider med andre medlemmer av Kreston International der det er behov for kompetanse eller ressurser i et annet land.


 

Revisjon

  • Revisjon av årsoppgjør
  • Attester
  • Redegjørelser
  • Bistand
 

Rådgivning

  • Fusjon/Fisjon/Omdannelse
  • Skatter og Avgifter
  • Intern kontroll
  • Etablering av foretak