Velkommen til Myrdahl og Sveen
Myrdahl og Sveen tilbyr alle typer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. Myrdahl og Sveen fremstår i dag som en mellomstor aktør i bransjen. Revisjon er vårt hovedsatsingsområde og har vært vår viktigste tjeneste i over 35 år.

Myrdahl og Sveen har siden starten hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning og personlig kontakt.

Myrdahl og Sveen AS er fra 1. januar 2020 blitt assosiert medlem i Revisorgruppen. Revisorgruppen er et nettverk av frittstående revisjonsfirmaer. Dette gir Myrdahl og Sveen AS tilgang til et godt faglig samarbeid, samtidig som vi vil fortsette som et eget selvstendig revisjonsfirma.

Myrdahl og Sveen er medlem av Den norske Revisorforening.

                                                                            

Revisjon

  • Revisjon av årsoppgjør
  • Attester
  • Redegjørelser
  • Bistand
 

Rådgivning

  • Fusjon/Fisjon/Omdannelse
  • Skatter og Avgifter
  • Intern kontroll
  • Etablering av foretak