Kundekontroll

 

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg eller ditt foretak overfor Myrdahl og Sveen fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss.

I tillegg må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere.


Gå til kundekontroll