RevisorgruppenMyrdahl og Sveen er fra 1. januar 2020 blitt assosiert medlem i Revisorgruppen. 

Revisorgruppen er et nettverk av frittstående revisjonsfirmaer. Dette gir Myrdahl og Sveen AS tilgang til et godt faglig samarbeid, samtidig som vi vil fortsette som et eget selvstendig revisjonsfirma.

For dere som kunder vil ikke dette medføre noen endringer. Dere kan finne mer informasjon om Revisorgruppen på 
www.rg.no